Diplomalar ve Sertifikalar

Internasyonel Koç Federasyonu ACC Ünvan Belgesi

ESaC Emotional Skills and Competencies

(Duygusal Beceriler ve Yetkinlikler)

EIE – Emotional Intelligence Expert - Duygusal Zeka Uzmanı

Sola Unitas Coach Academy, Accredited Coach Training Program

ETaC – Evaluating Truthfulness and Credibility

(Doğruluğu ve Güvenilirliği Değerlendirmek)

IAE – Interview Assesment Expert - Mülakat Değerlendirme Uzmanı

Recall Healing- Hastalıkların Sırlarını Çözmek

Regresyon Terapisi

Onay Kuruluşlar