Regresyon ve Bilinçaltı Terapisi

Regresyon kelime anlamıyla “kaynağa gitmek” demektir. Başka bir deyişle yaşam kalitenizi düşüren, ileriye gitmenize engel olan, sizi mutsuz eden bedensel, zihinsel, duygusal tüm sorunların ana kaynağına ulaşarak, hayatınızın kontrolünü elinize almanız anlamına da gelmektedir. Öyle ki bu sayede...

İlişki Koçluğu

İlişki, iki kişinin ortaklaşa yarattığı tohumdan var olan bir ağaç gibidir. Bu ağacın sağlıklı bir şekilde büyümesi, serpilmesi ve meyve vermesi için her iki kişiye de eşit derecede ihtiyaç vardır. Her bireyin bu ağacı beslemek üzere kattığı değer farklıdır. Çünkü her birey özel ve benzersizdir; her bireyin beklentileri, hayalleri, kullandığı sözlü ve sözsüz dil farklıdır. Dolayısıyla her ilişki de özel ve benzersizdir. Böylesine farklılıkla ve özgünlükle ekilen ve

Wedding Photo Shoot

Total Biyoloji ve Recall Healing:

Hastalık ve Kilo Deneyimlerinin Nedenlerini Bulmak ve Çözmek

Fiziksel ve ruhsal(depresyon, anksiyete vs.) hastalık deneyimleri ve her bireyin kendine özgü ideal kilosunun üzerinde veya altındaki kilo deneyimlerinin çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenler her kişiye göre değiştiği gibi ortak bilinçten aldığı inanç kalıplarıyla benzerlikler de gösterebilir.

Total biyoloji ve recall healing yöntemiyle tanışmam 2008 yılında yaşadığım tüm bedenimi felç edecek noktaya getiren bir hastalık deneyimine dayanır. Önceleri empat özelliğim sebebiyle bedenimin psikosomatik tepkiler verdiğini düşünerek bedenimi iyileştirmek ve yaşadığım her hastalık deneyiminin sebebinin farkında olarak hem duygusal hem zihinsel hem de ruhsal gelişimime ....

DNA

Yönetici Koçluğu

Günümüzde kurumlar en değerli ve önemli kaynaklarının insan olduğunu ve yatırımın da insana yapılması gerektiğinin farkına varmışlardır. Bu noktada temel ihtiyacın kurum hedefleri ve stratejilerinin, yöneticilerinin bireysel hedefleriyle ortak paydada buluşması olduğu görülür. Yönetici koçluğu sürecinde...