Yönetici Koçluğu

Marketing team meeting

Günümüzde kurumlar en değerli ve önemli kaynaklarının insan olduğunu ve yatırımın da insana yapılması gerektiğinin farkına varmışlardır. Bu noktada temel ihtiyacın kurum hedefleri ve stratejilerinin, yöneticilerinin bireysel hedefleriyle ortak paydada buluşması olduğu görülür. Yönetici koçluğu sürecinde şirket vizyonuna, misyonuna, kurum kültürüne uyum, stres ve zaman yönetimi gibi araçlarla uygun çalışma ortamının sağlanması hedeflenir.

 

Yönetici koçu, lider veya lider adaylarının kendilerini daha iyi tanımalarına, farkındalık ve performanslarının gelişimine, iletişim becerilerinin güncellemelerine yardımcı olur. Yönetici, geliştirdiği profesyonel yetkinlik ve liderlik becerileriyle kendini yeni ve tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirir. Mutlu, güvenli ve başarılı bir çalışma ortamı için ona fayda sağlayacak değişimlerin farkına varır, sorunlarını çözer. Bu olumlu etkilerle ekibiyle olan iletişimi kuvvetlenir, ekibiyle güven ve huzur ortamında çalışma sayesinde hem çalışanlar değerli hissedecek hem de şirketlerine değer katacaklardır.

 

Temelde Yönetici Koçunun bütün amacı, liderin veya lider adayının hem bireysel gelişimini hem de kurumsal gelişimini destekleyerek ileriye doğru adım atmasını sağlamaktır.