Koç Kimdir, Koçluk Nedir?

ICF (International Coach Federation) koçluğu şöyle tanımlar; günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında, kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, müşteriyi daha fazla düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ilham veren, müşteri ile koçun işbirliği içinde olduğu bir ilişkidir. Koçlar her müşterinin yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanır. Bu temel üzerine kurulunca koçun sorumlulukları şunlardır:

  • Müşterinin ulaşmasını istediği şeyleri keşfetmek, netleştirmek ve uyum sağlamak

  • Müşterinin kendini keşfetmesi konusunda onu teşvik etmek

  • Müşteri tarafından üretilen çözümleri ve stratejileri ortaya çıkarmak

  • Müşteriyi sorumlu ve hesap verebilir tutmak

Bu süreç, müşterilerin liderlik becerilerini geliştirir ve potansiyellerini ortaya çıkarırken, iş ve özel yaşamlarındaki durumlarını geliştirmelerine önemli ölçüde yardımcı olur.

Diğer bir deyişle Koç, kendiniz ile ilgili bilmediğiniz ya da farkında olmadığınız tüm yönlerinizi açığa çıkarmanıza, böylelikle potansiyelinizi, gerçekte ne yapmak/kim olmak istediğinizi, sizi baltalayan ya da motive eden her yönünüzü, inanç kalıplarınızı, birlikte keşfetmenize ve bunun sonucunda farklı bakış açıları da geliştirerek, hayatınızın direksiyonunu ele almanızda sizinle iş birliği içinde çalışır.

Koçluğa ne zaman ihtiyaç duyarsınız?

Koç, işinizde ya da kişisel gelişiminizde istediğiniz noktaya ulaşamadığınızda, daha fazla düzene ve dengeye ihtiyaç duyduğunuzda destek alacağınız kişidir.

Hayatınızda sizi memnun etmeyen ve tekrar eden kalıplar, kararsızlıklar, ilişkilerinizdeki açmazlar koçluğun konusu olabilir.

 

Koç, sizi hedeflerinize doğru götürürken potansiyelinizi ortaya çıkarmak için zorlayacak ancak aynı zamanda motive de edecektir.

Koçluk süreci nasıl işler?

Koçluk kişilerin mevcut durumu ve geleceği ile ilgilenir. Gündemi her zaman için danışan belirler.  Kişiler genellikle aradıkları cevaplara kendilerinin sahip olduğunu düşünmezler. Daha çok bir uzmanın onlar için bu cevaplara sahip olması ve bir paket halinde kendilerine sunması beklentisi içinde olurlar.

Aslında danışan, doğuştan yetenekli, yaratıcı ve tüm özellikleri ile eksiksiz bir bütündür. Koç, seanslar sırasında uzmanlığını kullanarak kişinin kendine özel yetenekleri ile yine kendine özel cevaplarını bulmasını sağlar. Danışanı, her yünüyle ve yoğun olarak sezgileriyle dinler. Onun için neyin önemli olduğunu ve hangi konuların onun yolunu tıkadığını ve nasıl ilerleyebileceğini keşfetmesini sağlar.

Koçluk ilişkisi sadece Danışan ve Koç arasındadır ve bu konuda güven esastır.

Danışanın gündemine göre tek seanslık Koçluk yeterli olabileceği gibi bir hedefe yönelik daha çok sayıda seans da gerçekleşebilir. Seanslar 1 saat sürer.

Koçlukla neler değişir?

Koçlukta en önemli değişim, danışanın kendisinde oluşur. Çok farklı bakış açıları geliştirir, farkındalığı artar ve değişim için ihtiyacı olan gücü kendinde bulur. Çevresiyle uyumlanma ve denge kurmada sağladığı başarıyla, hem kariyerinde hem özel hayatında ciddi bir sıçrama gerçekleştirir.

Kimler Koç'la çalışır?

Toplumun her kesiminden, herkes koçlarla çalışabilir. Hayatını değiştirmek, hedeflerine ulaşmak veya kendisi için doğru hedef belirlemek, farklı bakış açıları kazanmak ve sonuç olarak mutlu, huzurlu, dengeli bir hayat sürmek isteyen herkes koçluk desteği alabilir.

Üyesi Olduğum Kurumlar